Hướng dẫn thủ tục lấy Nenkin lần 2 đơn giản

Đối với các TTS Việt khi kết thúc hợp đồng về nước thì việc lấy lại được tiền nenkin sẽ giúp họ có 1 số vốn không hề nhỏ. Tuy nhiên các công ty XKLĐ Nhật chỉ hỗ trợ TTS lấy khoản thuế Nenkin đợt 1 là 80%, còn đợt 2 hầu hết phải thuê các công ty dịch vụ. Trong bài viết này, hoidapxkld.top hướng dẫn TTS lấy Nenkin lần 2 đơn giản không cần môi giới.

1. Khoản 20% nenkin bị giữ lại là gì?

Theo lao động Nhật Bản, người lao động làm việc tại Nhật có nghĩa vụ phải đóng bảo hiểm. Sau khi kết thúc hợp đồng về nước trong khoảng thơì gian từ 3 tháng trở lên và đã về nước dưới 2 năm TTScó thể làm làm đơn xin hoàn lại phần tiền nenkin đã đóng trong thời gian ở Nhật.
Tiền thuế nenkin được coi như một khoản thu nhập mà TTS Việt sẽ nhận được sau khi đã nghỉ việc (tiếng Nhật gọi là 退職所得, cách đọc: たいしょくしょとく). Do đó, TTS sẽ bị trưng thu 20% thuế thu nhập (所得税) cho khoản tiền đó ngay khi có quyết định được nhận lại tiền nenkin. Đây chính là lý do khi làm thủ tục lần 1 TTS chỉ nhận được 80% số tiền thuế nenkin.

Tuy vậy, cũng theo quy định của Nhật, thuế suất 20% sẽ không đánh trên toàn bộ khoản tiền thuế nenkin, mà sẽ được khấu trừ một phần không phải chịu thuế dựa trên số năm mà người đó đã làm tại website (勤続年数に応じた退職所得控除).
Thông thường TTS sẽ nhận được khoản tiền thuế nenkin chỉ ở mức trên dưới 30 man, kỹ sư sẽ nhận được trên dưới 100 man, nên hầu như sẽ được khấu trừ hết mà không phải chịu thuế. Vì vậy để lấy được khoản tiền này TTS, kỹ sư Việt cần làm thủ tục khai báo xin hoàn lại thuế trên quận. Thủ tục này được gọi là 確定申告( đọc là: かくていしんこく)

2. Điều kiện để có thể xin lấy lại thuế nenkin lần 2

Để có thể xin hoàn lại 20% số tiền nenkin đợt 2, TTS cần hoàn thành thủ tục khai báo xin hoàn lại thuế 確定申告 trong vòng 5 năm kể từ ngày rời khỏi nước Nhật.
Khác với khoản tiền hoàn nenkin ở lần 1 bạn có thể nhận được tại Việt Nam, thì 20% còn lại bạn chỉ được nhận lại bằng tài khoản của các ngân hàng trong nước Nhật. Do đó, sẽ là là bất khả thi đối với TTS những người đã kết thúc hợp đồng và đã rời khỏi nước Nhật.

Để khắc phục tình trạng này, TTS hoàn toàn có thể đăng ký trước với sở thuế nơi bạn cư trú cuối cùng trước khi rời Nhật một người đại điện quản lý thuế cho mình (所得税・消費税の納税管理人 đọc là しょとくぜい、しょうひぜいののうぜいかんりにん) . Người này sẽ thay mặt bạn lên sở thuế khai báo xin hoàn thuế, nhận tiền hoàn thuế vào tài khoản của họ và sau đó gửi trả lại cho bạn
Theo quy định, người quản lý thuế mà bạn đăng ký không cần có quan hệ huyết thống, có thể là người Nhật hoặc 1 người nào đó, miễn là đang cư trú hợp pháp trong lãnh thổ nước Nhật. Thông thường, bạn có thể nhờ bạn bè hoặc các TTS Việt taị cùng công ty, nếu có mối quan hệ tốt với bộ phận hành chính của chúng tôi, thì nhờ luôn họ là tốt nhất.
Ngoài ra, bạn có thể lấy khoản thuế này thông qua các công ty môi giới, các văn phòng luật để làm giúp. Tuy nhiên bạn sẽ mất 1 khoản tiền không nhỏ, thường từ 2 ~ 4 man/ lần.

3. Quy trình xin hoàn lại nenkin lần 2 tại Nhật Bản

Bước 1: Uỷ quyền người làm đại diện nhân thuế. Có thể là công ty trung gian hoặc nhờ người quen
Bước 2: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bao gồm:
– Giấy ủy quyền (委任状).
– Khai báo người đại diện nộp thuế (納税管理人届出書) đã điền đầy đủ, ký tên và đóng dấu
– Bản gốc của Giấy thông báo quyết định rút tiền Nenkin (脱退一時金支給決定通知書) đã được nhận khi rút tiền Nenkin đợt 1.
Bước 3: Người đại diện sẽ nộp các thủ tục này lên cơ quan thuế tại địa phương.
Tùy từng công ty, thời gian nhận lại nenkin của bạn có thể có sự khác nhau.