10 man tiền Nhật Bản là bao nhiêu Việt Nam?

Em cứ thắc mắc 9 man tiền Nhật Bản là bao nhiêu ai biết giải thích giùm em vụ tiền Nhật Bản này với.

Trả lời thắc mắc:

Chào em,10 man tiền Nhật Bản là bao nhiêu còn phụ thuộc vào tỉ giá tiền nữa chứ không nói chính xác được. Tuy nhiên em có thể áng chừng 9 man tiền Nhật Bản bằng khoảng 18 triệu đồng.

Giải thích rõ hơn về cách tính tiền ở Nhật Bản cho em dễ hiểu nhất nhé. Đơn vị tiền tệ ở Nhật Bản là yên Nhật. Cũng giống ở Việt Nam tiền ở Nhật Bản cũng có nhiều mệnh giá khác nhau: 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên, 500 yên, 1000 yên, 5000 yên và 10 000 yên. Ngoài ra, để gọi mệnh giá tiền cho tiện, người Nhật gọi 1000 yên là 1 sen (đọc là 1 sên) còn 10 000 yên gọi là 1 man (đọc là 1 man). Lấy ví dụ: 1500 yên còn có thể gọi là 1sen5, 30.000 yên có thể gọi là 3 man.

Cách quy đổi tiền Man sang tiền Việt như thế nào. Đổi tiền phải căn cứ vào mệnh giá, ví dụ em có thể tra mệnh giá tiền yên Nhật liên ngân hàng ngày hôm nay là 214 đ = 1 yên. Như vậy 10 man = 214.000 yên = 100.000 x 214 = 21.400,000 vnđ. Đối với mệnh giá sen em làm tương tự nhé.

Thông tin đến em!